سیم های کرم نیکل

سیمهای المنت کروم نیکل در مقطع و تخت در سایزهای مختلف همراه با مقاومتهای متنوع در اهم های مختلف . سیم المنت از جنس کرم نیکل بوده و براساس سایزبندی تا دمایی بالغ بر ۱۲۵۰ درجه سانتیگراد را پوشش می دهد. موارد مصرف : کوره برقی ، کوره های آزمایشگاهی ، کوره های خم کن شیشه و …