ترموکوپلهای غلافی

این ترموکوپلها دارای کلگی میباشد که بوسیله مهره به غلاف استیل یا سرامیکی متصل میشود که در دماهای مختل تایپ های آن متغیر میباشد