المنت سرنازل یا کمربندی

المنتهای فوق دارای روکشی از جنس استیل یا گالوانیزه میباشد که داخل آن سیم کرم نیکل بر روی ورق میکا سیم پیچی شده و در سایزها و توانهای مختلف قابلیت ساخت دارد و اصولا بر روی سیلندرها استفاده میشود و برق آن بنا به نوع استفاده از جنس سیم نسوز ترمینال چینی سوکتی و… میباشد.