المنتهای فشنگی

این المنتها اصولا از جنس استیل میباشد که از قطر خارجی ۵ میلی متر به بالا قابل ساخت و موجود میباشد یک طرف این المنتها بوسیله جوش آرگون بسته میباشد و سر سیم ها از طرف دیگر آن خارج شده است این المنتها موارد زیادی دارد و با توجه به موترد استفاده بخش عمده ای از قطرها و طولهای مختلف آن وارداتی و موجود است در صورت عدم موجودیت با هرگونه توان و اندازه ای در اسرع وقت قابل ساخت میباشد.