المنتهای ضد اسید

این نوع المنتها از جنس استیل تیتانیوم و شیشه پیرکس میباشد که بسته به نوع اسید و درصد خالصیت آن از هرکدام استفاه میشود شیشه پیرکس اصولا در تمامی اسیدها جوابگو میباشد و قیمت به نسبت ارزانتری نسبت به مابقی اجناس فوق(استیل و تیتانیوم)دارد ولی تنها ایرادی که به آن وارد است این ایت که شکننده میباشد که در اینصورت با مشورت با شرکت هیتر الکتریک جوان بهترین پیشنهاد ارایه داده میشود.