المنتهای شیشه ای

این المنتها روکش کوارتز (شیشه از جنس کوارتز)و داخل آن سیم کرم نیکل که به شکل فنری تهویه شده است شیشه ها از قطر ۶ میلی متر به بالا میباشد که عمده مصرف آن ۱۲ میلی متر میباشد و سر شیشه ها بوسیله سرامیکی بسته میشود و در تمامی ابعاد و توانها قابلیت ساخت را دارد.