المنتهای سیلیکون کارباید

المنتهای سیلیکون کارباید مصارف خاصی دارند و بیشتر در کوره های خاص با دمای بالا استفاده میشوند که به لحاظ ترد و شکننده بودن این نوع المنت کم مصرف میباشند این نوع المنتها وارداتی بوده و در ۲ مدل دمبلی و ساده موجود میباشد و اصولا تکی استفاده نمیشود یعنی مجموعه ای از آنها باهم بصورت موازی بسته میشود