المنتهای سردخانه ای

این نوع المنتها دارای وات کمی میباشد جنس روکش آن اصولا از نوع استیل یا آلومینیوم میباشد و دارای گارانتی زیادی میباشد و به سبب محلی که در آن استفاده میشود دارای انعطاف پذیری زیادی میباشد .