المنتهای تخت

المنتهای تخت از روکش استیل و داخل آن به مانند المنت کمربندی میباشد (میکا و سیم کرم نیکل)و برای استفاده در سطوح صاف و روی قالبها مناسب میباشد و به سبب سفارشی بودن قابلیت ساخت در انواع سایز و توان را دارا میباشد.